Spis treści 1/2018

 

 

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

 LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW

 

  INTERNET RZECZY DLA LOGISTYKI

LOGISTYKA W GOSPODARCE 4.0

 

STANDARDY IDENTYFIKACYJNE I KOMUNIKACYJNE

CYFRYZACJA OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ BIZNESU