Spis treści 2/2018

 

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW


                                                                                        

 LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW

 

  INTERNET RZECZY DLA LOGISTYKI

 

STANDARDY IDENTYFIKACYJNE I KOMUNIKACYJNE

CYFRYZACJA OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ BIZNESU