Spis treści 6/2018

 

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

 

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW

 

INTERNET RZECZY DLA LOGISTYKI

 

LOGISTYKA W GOSPODARCE 4.0

 

STANDARDY IDENTYFIKACYJNE I KOMUNIKACYJNE

 

CYFRYZACJA OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ BIZNESU