Spis treści 2/2014

Odsłony: 4836

WYDARZENIA
Str. 5

 


KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
Problemy dostosowania transportu ładunków w Polsce do współczesnych standardów UE
Krystyna Wojewódzka-Król
Str. 8

Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy
Andrzej S. Grzelakowski
Str. 13

Prawno – kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz. 1)
Mirosław Antonowicz, Paweł Dziekoński
Str. 23

Ograniczenia zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu
Ewa Kulińska, Joanna Rut, Piotr Partyka
Str. 26

Infrastruktura transportowa (drogowa) w Republice Białorusi
Andrzej Wojcieszak
Str. 35

Rozwój transportu intermodalnego a wzrost atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji poznańskiej
Hubert Igliński
Str. 40

 


MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
Kompletacja jednostopniowa a dwustopniowa – wydajność kompletacji a aspekty organizacyjne
Jacek Zając
Str. 44

 


ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
Rozporządzenie UE 1169/2011 – problem dla e-handlu i producentów
Jacek Pucher
Str. 51

Optymalizacja procesu zaopatrzenia materiałowego w wyniku wdrożenia metody MRP (planowania potrzeb materiałowych)
Barbara Galińska, Maciej Szulc
Str. 53

 


USŁUGI LOGISTYCZNE
Ewolucje technologii przeładunkowych jako narzędzie zwiększające efektywność przewozów intermodalnych
Józef Stokłosa, Štefan Liščák
Str. 57

Operating costs of maritime transport
Marek Grzybowski
Str. 62

Najpopularniejsze ładunki w transporcie krajowym i międzynarodowym
Karol Grygiel
Str. 65

Assessment of companies attitudes connected with perfection of quality logistics services in refrigerated transport
Teresa Gajewska
Str. 67

Leasing środków transportu i wyposażenia magazynów
Aleksandra Chrzanowska
Str. 70

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw
Grzegorz Lichocik
Str. 75

 


NOWOŚCI Z GS1
Etykieta logistyczna GS1 wspólnym językiem w komunikacji sektora TSL
Piotr Frąckowiak
Str. 77

System GS1 nie tylko dla orłów
Piotr Frąckowiak
Str. 80

 


EDUKACJA LOGISTYCZNA
Logistyka w II wojnie światowej – mobilizacja powszechna
Mirosław Skarżyński
Str. 82

Sprawna logistyka w gospodarce żywnościowej – wywiad z K. Wajszczukiem
Iwo Nowak
Str. 83

 


LOGISTYKA - NAUKA
Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu - implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw (cz. 2)
Anna Łupicka
Str. 2Do pobrania: SPIS ARTYKUŁÓW NA PŁYCIE