Dla autorów i recenzentów

DLA AUTORÓW:

 

WYMOGI EDYTORSKIE

 

PRZENIESIENIE PRAWA AUTORSKIEGO

 

OŚWIADCZENIE O WSPÓŁAUTORSTWIE

 


 

DLA RECENZENTÓW:

 

FORMULARZ RECENZYJNY

 

LISTA RECENZENTÓW

 

PROCEDURA RECENZYJNA