Editor

Instytut Logistyki i Magazynowania (The Institute of Logistics and Warehousing)
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań


tel. +48 61 850 48 90
http://www.ilim.poznan.pl