Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000850093, REGON: 386566426, NIP: 7831822694. (dalej: my)
 
Możesz się z nami skontaktować

•    listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem "Redakcja czasopisma Logistyka")
•    przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    telefonicznie: 61 8504925
 
Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych")
•    przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    telefonicznie:  61 8504934
 
Cele przetwarzania

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, aby świadczyć Ci następujące usługi:
•    realizacja zamówienia prenumeraty.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania Twojej zgody.
 
Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe firmie realizującej usługę wysyłki prenumeraty oraz firmie informatycznej, z którą współpracujemy w ramach obsługi finansowej, aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.

Twoje prawa

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, masz:
a.    prawo wycofania zgody akceptującej regulamin na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Pamiętaj też, że masz prawo wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.