Spis konferencji

KONFERENCJE 2019

16-17.05.2019
CSCMP European Conference 2019 "Supply Chain 4.0"
Organizator: The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)
Miejsce: Warszawa
Informacja: https://cscmpeurope.org/

26-28.06.2019
3rd International Forum on Agri-Food Logistics Towards the Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydz. Ekonomiczno-Społeczny)
Miejsce: Poznań
Informacja: http://www1.up.poznan.pl/agrifoodlogistics/

26-28.06.2019
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA W kierunku zrównoważenia logistyki w łańcuchach dostaw żywności
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydz. Ekonomiczno-Społeczny)
Miejsce: Łódź
Informacja: http://www1.up.poznan.pl/agrifoodlogistics

27-29.06.2019
15th International Strategic Management Conference
Organizator: International Strategic Management and Managers Association, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Gebze Technical University, University of Bari, CEDIMES, Istanbul Technical University, Yildiz Technical University`
Miejsce: Poznań
Informacja: http://isma.info/ismc2019/