Rada naukowa

 

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski (p.o. Przewodniczącego / Chairman)
  Uniwersytet Gdański (Poland)

 

 • Prof. dr hab. Marek Ciesielski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poland)

 

 • Prof. dr hab. inż. Marek Fertsch
  Politechnika Poznańska (Poland)

 

 • Janusz Gocałek
  Talex SA (Poland)

 

 • Prof. dr Otto Jockel
  ISM International School of Management/BVL (Niemcy/Germany)

 

 • Dr inż. Grzegorz Lichocik
  Dachser Sp. z o.o. (Poland)

 

 • Dr inż. Aleksander Niemczyk Fundacja GS1 Polska (Poland)

 

 • Dr Francis Rome
  Flanders Institute of Logistics (Belgia/Belgium)

 

 • Prof. Herbert Sonntag
  Technische Hochschule Wildau (
  Niemcy/Germany)